Tietosuojaseloste


Tietosuojaseloste 3.5.2024

Henkilötietolain 5.12.2018/1050:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä

MJärviö Ky
14240 Janakkala

045 128 5896
miksu@miksunbriksut.fi
www.miksunbriksut.fi
2451700-4


Rekisteriä hoitava taho

MJärviö Ky
14240 Janakkala

045 128 5896
miksu@miksunbriksut.fi
www.miksunbriksut.fi
2451700-4


Rekisterin nimi

Miksun briksut asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä markkinointi. Rekisterin tietoja käytetään yrityksen omaan suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin sekä kohdentamaan markkinointitoimenpiteitä ja asiakasviestintää rekisteröityä kiinnostavaksi. Tietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä tapahtumiin ja muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun takaamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei täytä yhteydenottolomakkeessa pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn yhteydenottolomaketta eikä sitoutua sitä koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.


Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröityneen täyttämään yhteydenottolomakkeeseen liittyvät toimenpiteet vaativat. Säilytysaika riippuu kerätystä tiedosta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta. Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytämme ainoastaan rekisteröityneen suostumuksella.


Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietoja yrityksen asiakkaista.

Rekisteröidyn itsensä syöttämät lomaketiedot saattavat sisältää mm. sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai osoitteen.


Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottajan ilmoittamat tiedot sekä asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle. Kirjanpidon vaatimia henkilötietoja luovutetaan MJärviö Ky:n käyttämälle tilitoimistolle. Henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa kuljetusyrityksille tuotteiden toimittamisia varten.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan ja MJärviö Ky:n välisen sopimuksen, asiakkaan ja MJärviö Ky:n välisen asiakassuhteen tai voimassaolevan lainsäädännön perusteella mm. viranomaisille.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty säilyttämällä aineistoa rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurein ja teknisellä suojautumisella. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).

Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen tätä tehdyn tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.


Evästeet ja evästekäytännöt

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Ne ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään (säilytysaika 1 vuosi).

Evästeet voidaan jakaa kategorioihin: välttämättömiin, toiminnallisiin, analytiikkaan, suorituskykyyn ja markkinointievästeisiin. Osa evästeitä ovat välttämättömiä sivuston teknisen toiminnan ja suorituskyvyn kannalta. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja. Toiminnalliset evästeet taas parantavat sivuston toimintaa esimerkiksi muistamalla sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat, kuten sivuston kielen. Analytiikkaevästeet keräävät anonyymia tietoa tilastoja ja sivuston kehitystä varten.

Markkinointievästeiden avulla voidaan esimerkiksi kohdentaa sivuston käyttäjälle mainontaa. Lisäksi sivustolla voi olla esimerkiksi sosiaalisen median laajennuksia, joita voit hyödyntää ollessasi kirjautuneena sometilillesi.

Voit tarkastella ja muokata eväste-asetuksiasi täältä:
AVAA EVÄSTEASETUKSET